Več o trenutno aktualnih dogodkih...
najdeš na spletni povezavi tukaj... http://namarie.divine.si/dogodki/